Eulenrunde 02.03.2020

 

Datum 02.03.2020                               Trefferanzahl: 5

Nr.  Name 1 2 3 4 5 6 erh. geg. diff. Quo. Siege Platz
1
 Gernoth    V V V V V    14 25 11 1,0  5 1
2  Michael  2    V 4 0 4    22  15  -7 0,2  1  5
3  Beny  3 2    1 0 0    25  6  -19 0,0  0  6
4  Sonja  3  V  V   3 V    18  21  3 0,6  3  4
5  Daniel  3  V  V V    2    13  20  7 0,6  3  2
6  Reni  3  V V  3 V      16  21  5 0,6  3  3